dimarts, 15 de febrer del 2022

El joc dels infants: peces soltes i minimons

 Quan observem el joc dels infants ens adonem que moltes vegades amb el que més juguen és amb petits tresors que van acumulant, objectes molt diversos petits, fàcilment manipulables i que res tenen entre si. Són els propis nens i nenes els qui, amb tots aquests materials van creant un mon de fantasia i potenciant la seva creatitat per donar vida a un joc propi i original.

És a partir d'aquí quan entren en valor aquests materials, als qui anomenem "peces soltes", les peces soltes són materials que els infants poden moure, adaptar, controlar, canviar i manipular dins del seu joc. Es tracta de material variat i versàtil que provoca l’experimentació, la participació, la construcció i la invenció.El terme peces soltes va ser encunyat als anys 70 per Simon Nicholson, arquitecte anglès, que va dir que, en qualsevol entorn, el grau de creativitat i inventiva és directament proporcional al nombre i tipus de variables que hi ha en el mateix.
La teoria de les peces soltes ve a dir que quan s’ofereix als infants un material que no té un propòsit definit, serà l’infant qui en busqui totes les seves possibilitats, desenvolupant així la seva imaginació i enriquint la seva creativitat.
I què són els Mini Móns?

La combinació de peces soltes amb personatges diversos provoquen la creació de Mini Mons.
Els Mini Mons són recreacions d’escenaris que l’infant té a la seva ment. Poden ser reals o imaginaris, a petita escala o a de grans dimensions. I mai seran iguals.
Es considera el joc dels jocs perquè es donen tots els tipus de joc: de construcció, experimentació, joc heurístic, simbòlic, de rols…
Materials que es poden utilitzar:

 • Personatges: poden ser personatges ja formats o creats pels propis infants, animals, personatges reals o inventats, tot hi té cabuda.
 • Contenidors: Per evitar l’expansió i el caos en el joc. Delimiten l’àrea de joc i es fomenta la concentració. Es poden utilitzar diferents superfícies com safates, caixes, miralls, paper, fusta, etc.
 • Vehicles: d’aigua, terra o aire
 • Construccions: poden estar ja creats o fets per l’infant.
 • Elements naturals: branques, fulles, pedres, etc
 • Material per enganxar, retallar, pintar, lligar, etc
 • Altres: qualsevol peça solta és vàlida

Els materials s’ofereixen amb la voluntat de provocar el joc, per tant, existeix una reflexió prèvia en la seva elecció i una estètica molt cuidada en la seva presentació que els motivi i a la vegada sigui un desafiament.Habilitats que es desenvolupen amb la creació de Mini Mons:

 •  Creativitat : entrenem la creativitat de manera lúdica per afavorir el joc lliure de l’infant en el mini món que ha creat. La creativitat permet més facilitat en l’adaptació al canvi i donar resposta a nous reptes.
 •  Pensament crític i solució de problemes.
 •  Motricitat fina, ja que les peces acostumen a ser petites.
 • Desenvolupament sòcio-emocional. Convida a escoltar els altres quan es dona un joc de grup. I també genera un espai on expressar emocions de forma segura.
 • Vocabulari i comunicació: convida parlar i dialogar, però també a expressar-se.
 • Són materials inclusius: no hi ha una única manera de fer-los servir, cada infant trobarà la seva manera d’utilitzar-los.Aquest tipus de joc els oferim als infants quan comencen a interesar-se pel joc simbòlic, i a mesura que aquest interès va creixent anem ampliant el tipus de material, per tal d'acompanyar aquest desenvolupament.
"Jugar no és el descans de l'aprenentatge. És un aprenentatge interminable, encantador, profund, atractiu i pràctic. És la porta al cor del nen" 
(Vince Gowmon)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada