dimecres, 4 de juliol del 2018

Les safates d'experimentació a 2-3

A partir del segon trimestre a l'ambient d'experimentació varen aparèixer les safates, una proposta amb la qual els infants experimenten i manipulen diferents tipus de materials amb diversos objectes que deixem al seu abast. Comparteixen un espai reduït de joc, han de procurar jugar dintre de les safates intentant llençar el menys possible de material i poden fer i desfer tot el que la seva ment pensi.
Alguns materials són difícils de mantenir dintre de les safates.
Es crea un ambient de tranquil·litat i concentració

Els nens i nenes desenvolupen les seves percepcions sensorials, augmenten la seva imaginació i concentració,  descobreixen diferents reaccions, generen hipòtesis i tenen l'oportunitat d'investigar i experimentar.

Comparteixen un espai reduït de joc

La concentració és màxima
Compartim descobertes amb els companys i companyes

Així els hi oferim la possibilitat d'estructurar la seva ment a partir de tota la informació que reben  i comencen a ser capaços d'establir relacions causa-efecte i nocions lògic-matemàtiques mentre fan combinacions, classificacions, agrupacions...

Què passa si fico els macarrons per aquest forat?
Cada material ens dona un munt de possibilitats

Provem a bufar?
                                   
Com queda la farina després de passar el tub...
"Las ideas nacen de la curiosidad y en los niños es innata" WALT DISNEY