dimecres, 7 de febrer del 2024

La QUOTIDIANITAT

Comencem el segon trimestre fent referència a un altre dels objectius que recull el nou decret. Aquesta vegada parlarem d'un dels pilars més importants d'aquesta etapa, la quotidianitat. Base de qualsevol aprenentatge i d'un bon desenvolupament. L'objectiu al qual fem referència és:

"Anar adquirint autonomia en situacions quotidianes, resolent i superant nous reptes, de forma creativa".A més el Decret remarca:   "l'acció educativa del primer cicle es contextualitza en la quotidianitat i ha de tenir en el dia a dia un temps pausat i relaxat que combini moments de joc amb les atencions imprescindibles als diferents ritmes i necessitats de repòs, alimentació i higiene de l'infant". 

L'equip de l'Estel Blau, fa molt anys que fem formacions i d'un temps ençà ens hem centrat molt en aquest aspecte "la quotidianitat". Posar en valor  allò que realment és important en aquesta etapa, aquelles petites coses que succeeixen cada dia, petites, però de gran valor i vitals pels infants que acollim a la llar.

Potser el primer dia només arribo a mig camí, però ho acabaré aconseguint a mesura que ho vagi provant i sobretot, quan estigui preparat.

Aspectes tan importants com és el descans, l'alimentació, el joc..., oferint uns espais, uns materials i  un mobiliari adequats aquesta edat ,afavorint, d'aquesta manera  el dia a dia. Quan parlem de petites coses, ens referint per exemple, al procés pel qual l'infant assoleix acabar menjant ell sol a la taula. Per tal que es doni aquest moment, han passat un munt de conquestes abans, igual o més importants que al fet principal d'acabar menjant autònomament i arribem aquest moment perquè es repeteix cada dia, de la mateixa manera... s'estableix una RUTINA. 

                                         

TOT ÉS UN PROCÉS D'APRENENTATGEParlem de l'alimentació, però també succeeix en el descans, en el joc, en el moviment, en la higiene... la llar es basa en la quotidianitat.

                     


El decret també ens diu: "Un acompanyament respectuós per part de la persona adulta porta l'infant a assolir petites o grans conquestes en la satisfacció de les seves necessitats de manera autònoma, així com a percebre que avança en l'assoliment d'alguns hàbits relacionats amb l'alimentació, el descans i la higiene"

D'aquest fragment també podem obrir un altre debat relacionat amb el que estem descrivim, com és l'autonomia o la falsa autonomia. Des de l'Estel apostem per la veritable autonomia, que no és altra cosa que acabar actuant autònomament, quan hi ha una predisposició i una maduració a nivell cognitiu. 

Resumin, podriem dir que: "l'autonomia real és la que succeeix quan l'infant no fa o actua només per satisfer a l'adult sinó pel gust de voler fer per si mateix."

 

"La curiositat d'un nen, és el primer pas cap a l'aprenentatge"