dimarts, 26 d’abril de 2022

El descans dels infants a l'escola: més enllà d'una migdiada

 El descans és fonamental per la salut i el desenvolupament de l’infant. Dormir és essencial per viure i particularment als infants, els ajuda a créixer i desenvolupar-se adequadament. La son afavoreix el sentir-se alerta, tenir bona memòria i estar més tranquil/a. Dormir les hores necessàries i tenir un descans de qualitat és crucial per un bon desenvolupament, per això és important que els adults ajudem als infants a crear bons hàbits de dormir des d’una edat temprana.

Cada infant és diferent i el número d’hores de son que necessita varia, els patrons de son del nadó canvien a mesura que creix, per aquesta raó és important que els adults estiguem al tant de les seves necessitats i etapes evolutives, i a la vegada ens adaptem a les diferències individuals de cada infant i família. Les hores de son recomanades depenen de la seva edat. Quan més petits, més temps requereixen per dormir. En termes generals, podem dir que els nadons necessiten unes 16 hores totals de son al dia, els infants d’1-2 anys, de 14 a 16 hores; i els nens i nenes d'entre 2 i 3 anys de 12 a 14 hores.


La migdiada.

La migdiada ens proporciona un seguit de beneficis: és important per tenir un bon desenvolupament global, es a dir, que necessitem temps suficient per a compensar l’esforç realitzat i per recuperar l’equilibri necessari per no sentir-nos fatigats.

Més enllà de curar el cansament  prolongat, la son facilita:

 • La memòria a curt termini i deixa espai per a nova informació
 • Ajuda a que els infants no arribin a estats exagerats d’esgotament i tinguin dificultats per dormir per la nit. 
 • Durant les migdiades el cervell assoleix el que s’ha aprés, i concretament, aclareix  la ment i millora la capacitat d’aprenentatge. 
 • Redueix la hiperactivitat i l’ansietat en els infants. Hi ha, doncs, una estreta relació entre el descans, el benestar i el rendiment. 

Un bon descans és imprescindible per a garantir un bon desenvolupament global.

A l'escola respectem els ritmes de cada infant, no tots necessiten dormir el mateix temps ni a les mateixes hores, cada infant és diferent i cada edat té un patró de son determinat i és fonamental coneixer-lo per afavorir el seu desenvolupament psíquic, social i físic.

Els còlics, la dentició, els mocs, les infermetats, els canvis en les rutines, el període d’adaptació i les diferents situacions quotidianes poden afectar d’alguna manera, a la son dels infants, per això considerem molt important la comunicació amb les famílies per poder preveure possibles problemes de son.

D’altra banda, des de l’escola acompanyem per afavorir una autonomia de son, són els infants qui marxen a descansar quan ho necessiten, i són ells i elles qui decideixen fins quan volen dormir.

A les estances de nadons i 1-2 petits els infants dormen en matalasos que hi ha ubicats a terra a dintre de la sala dormitori, cadasqun amb la seva foto perquè els nens i nens puguin saber on estan situats, encara que normalment l'ordre és el mateix. Fa uns anys teníem bressols a aquestes estances, però després d'un treball de observació i reflexió de tot l'equip els vam canviar pels matalassos al terra, aquesta nova organització va afavorir el treballar aquests  objectius:

 • Autogestió, autonomia i autoregulació del moment del descans. Decidint de manera pròpia quan van a l’estança dormitori i quan es volen despertar i sortir d’aquesta.
 • Crear un vincle sà amb els referents.
 • Treballar el respecte cap al companys/es que estan descansant.
 •  Promoure el sentiment de propietat. A l’entrar a l’estança dormitori saben on trobar  el seu matalàs.
 • Respectar la llibertat de moviment.
  
Seqüència de com l'Alex al despertar-se s'aixeca i surt ella sola de l'habitació

     A les estances d'1-2 i de 2-3 el dormitori no està fixe, ja que no hi ha un espai destinat pel descans, sino que s'habilita quan cal col.locant hamaques al terra, en aquest cas, cada infant també té una hamaca pròpìa amb la seva foto i un lloc fixe destinat per dormir i descansar. Aquestes es col.loquen quan els infans acaben de dinar, totes juntes, i es guarden apilades quan s'acava la migdiada. En ocasions puntuals, si un infant necessita descansar durant el matí té la posibilitat de dormir en la seva hamaca que es coloca en un lloc tranquil de l'estança i separat de l'espai de lloc de la resta del grup.

     Volem resaltar que independent de l'edat dels infant, aquest pot accedir de forma autònoma al seu lloc de descans (sigui matalàs o hamaca), respectant d'aquesta forma els diferents ritmes dels nens i les nenes.

L'Ingrid busca la foto del seu llit, i quan la troba s'acomoda el coixí i ja està preparada per dormir


    
         Com realitzem l'acompanyament als infants en aquests moments de descans:

 • Mantenim un ambient relaxat i tranquil tant a l’estança com al dormitori.
 • Els ajudem, si ho necessiten, amb l’ajuda de carícies,massatges i cantant
 • Acompanyem el procés posant paraules a tota l’acció
 • Agafem els objectes que necessiten per descansar (xumets, ninos)
 •   De forma individualitzada
"Allò veritablement important és el nen en la seva individualitat, amb la seva capacitat interior de construir-se a si mateix i amb la seva capacitat de realitzar una tasca de forma autònoma."

Maria Montessori


A


dilluns, 14 de març de 2022

El joc simbòlic: un camí cap a la imitació del món real

 El joc simbòlic és el joc en el qual l'infant imita accions de la vida quotidiana del món dels adults, sol aparèixer al voltant dels 2 anys fins els 7 i coincideix amb l'aparició del llenguatge. És una manera més de practicar i consolidar tot el que van aprenent.

El joc simbòlic es dóna quan l'infant espontàneament imita una conducta de l'adult o d'un altre persona i que representa com a part d'un joc lúdic sense que aquesta acció s'hagi desenvolupat en aquest moment inmediat.

Apareix quan l'infant ha adquirit la capacitat de representació i és capaç de representar accions i regles bàsiques imaginàries que es refereixen als acords sobre a què juga. El fet d'explorar i reproduir el món adult fa que es desenvolupi el pensament creatiu i els ajuda a resoldre conflictes, tensions, sentiments.

  El joc simbòlic és un aprenentatge que ajuda a l'infant a conèixer-se a si mateix i a l'entorn social que l´envolta.

“En el joc simbòlic, cada infant s’expressa de manera particular, mai trobarem dos que juguin igual”El joc simbòlic permet a l'infant convertir la seva estança, el menjador o la cuina en un castell, un bosc o qualsevol espai que pugui imaginar-se: una tela en una disfressa, un pal en una espassa o un cubell en una piscina.

Beneficis del joc simbòlic:
 • Comprendre i assimilar l'entorn que els envolta
 • Aprendre i practicar coneixements sobre els rols de la societat
 • Desenvolupar el llenguatge
 • Afavorir la imaginació i la creativitat
 • Contribuir al seu desenvolupament emocional
A l'escola i sobretot als grups de 2-3 les propostes de les estances estan preparades per a propiciar aquest joc simbòlic, que va interactuant amb els altres tipus de joc (materials no estructurats (peces soltes, joc heurístic), minimons,... aquestes propostes simbòliques van variant, ens podem trobar la cuineta, la consulta del metge, el supermercat, el racó dels cotxes, dels trens, el racó de contes, de disfresses,... tot això per crear aquests móns que els vostres infants fan tan interessants. A continuació podreu veure un tastet d'aquests tipus de joc a les estances.
"Tots els aprenentages més importants de la vida es fan jugant"
Francesco Tonucci
dimecres, 9 de març de 2022

20 anys d'infants i famílies

 Un aspecte imprescindible perquè l'Estel Blau funcioni han estat les famílies, les famílies que han portat als seus infants a la llar, confiant-nos el que més estimen en el món, ajudant i participant de la vida de l'escola,... i amb aquesta entrada al blog volem fer un petit homenatge a totes aquelles persones que han format part de l'Estel, entrant cada dia per la porta , acompanyant als seus fills i filles a les estances, xerrant amb totes i tots els que treballem a l'escola, en definitiva, FENT ESCOLA.

Ni de bon tros podem anomenar-vos a tots i totes però sí podem fer un petit resum de molts i molts moments que heu estat amb nosaltres. 

Volem fer un reconeixement a totes les famílies amb un tastet de fotografies, algunes amb molts anys i d'altres més recents, que ja són part de la història de l'Estel...

Primers carnavals participant a la Rua del barriFestivals de fi de curs


Truequestel


Diferents propostes de les famílies a les estances


Gaudint amb els infants en el dia a dia

El pastor Ramon

Kermesse amb famílies

Plantades de flors


Tallers de confecció de materials


Diferents celebracionsFestes dels avis i les àvies

Diferents moments de relació a la llar

Període d'adaptació


Les famílies sempre heu estat  part important de l´escola. 
Per això la nostra porta sempre romandrà oberta per vosaltres.dimarts, 15 de febrer de 2022

El joc dels infants: peces soltes i minimons

 Quan observem el joc dels infants ens adonem que moltes vegades amb el que més juguen és amb petits tresors que van acumulant, objectes molt diversos petits, fàcilment manipulables i que res tenen entre si. Són els propis nens i nenes els qui, amb tots aquests materials van creant un mon de fantasia i potenciant la seva creatitat per donar vida a un joc propi i original.

És a partir d'aquí quan entren en valor aquests materials, als qui anomenem "peces soltes", les peces soltes són materials que els infants poden moure, adaptar, controlar, canviar i manipular dins del seu joc. Es tracta de material variat i versàtil que provoca l’experimentació, la participació, la construcció i la invenció.El terme peces soltes va ser encunyat als anys 70 per Simon Nicholson, arquitecte anglès, que va dir que, en qualsevol entorn, el grau de creativitat i inventiva és directament proporcional al nombre i tipus de variables que hi ha en el mateix.
La teoria de les peces soltes ve a dir que quan s’ofereix als infants un material que no té un propòsit definit, serà l’infant qui en busqui totes les seves possibilitats, desenvolupant així la seva imaginació i enriquint la seva creativitat.
I què són els Mini Móns?

La combinació de peces soltes amb personatges diversos provoquen la creació de Mini Mons.
Els Mini Mons són recreacions d’escenaris que l’infant té a la seva ment. Poden ser reals o imaginaris, a petita escala o a de grans dimensions. I mai seran iguals.
Es considera el joc dels jocs perquè es donen tots els tipus de joc: de construcció, experimentació, joc heurístic, simbòlic, de rols…
Materials que es poden utilitzar:

 • Personatges: poden ser personatges ja formats o creats pels propis infants, animals, personatges reals o inventats, tot hi té cabuda.
 • Contenidors: Per evitar l’expansió i el caos en el joc. Delimiten l’àrea de joc i es fomenta la concentració. Es poden utilitzar diferents superfícies com safates, caixes, miralls, paper, fusta, etc.
 • Vehicles: d’aigua, terra o aire
 • Construccions: poden estar ja creats o fets per l’infant.
 • Elements naturals: branques, fulles, pedres, etc
 • Material per enganxar, retallar, pintar, lligar, etc
 • Altres: qualsevol peça solta és vàlida

Els materials s’ofereixen amb la voluntat de provocar el joc, per tant, existeix una reflexió prèvia en la seva elecció i una estètica molt cuidada en la seva presentació que els motivi i a la vegada sigui un desafiament.Habilitats que es desenvolupen amb la creació de Mini Mons:

 •  Creativitat : entrenem la creativitat de manera lúdica per afavorir el joc lliure de l’infant en el mini món que ha creat. La creativitat permet més facilitat en l’adaptació al canvi i donar resposta a nous reptes.
 •  Pensament crític i solució de problemes.
 •  Motricitat fina, ja que les peces acostumen a ser petites.
 • Desenvolupament sòcio-emocional. Convida a escoltar els altres quan es dona un joc de grup. I també genera un espai on expressar emocions de forma segura.
 • Vocabulari i comunicació: convida parlar i dialogar, però també a expressar-se.
 • Són materials inclusius: no hi ha una única manera de fer-los servir, cada infant trobarà la seva manera d’utilitzar-los.Aquest tipus de joc els oferim als infants quan comencen a interesar-se pel joc simbòlic, i a mesura que aquest interès va creixent anem ampliant el tipus de material, per tal d'acompanyar aquest desenvolupament.
"Jugar no és el descans de l'aprenentatge. És un aprenentatge interminable, encantador, profund, atractiu i pràctic. És la porta al cor del nen" 
(Vince Gowmon)

divendres, 28 de gener de 2022

El valor del joc amb material desestructurat

 El joc és la principal eina d'aprenentatge dels infants. Mitjançant aquest joc aprèn, descobreix, experimenta, gaudeix, sent, prova i alimenta els seus sentits omplint el seu bagatge d'experiències i aventures. Mitjançant aquest joc els infants descobreixen el mon...

Per això, ens toca als adults que l'envolten oferir un material que s'adeqüi a aquestes  necesitats per poder crear un joc de qualitat i divertit. Aquest material potenciarà la creativitat, imaginació i el gaudi dels infants. 

Així parlem de materials desestructurats, objectes que no tenen una funcionalitat concreta o específica, no aporta instruccions d'ús, sinò que és el propi infant qui se les dóna, per potenciar d'aquesta forma el joc lliure.

Hi ha 10 raons fundamentals per escollir el material desestructurat:

 1.  L'infant és el protagonista del joc: l'acció es genera al voltant del seu joc i és el nen o la nena qui decideix amb què material juga
 2. Favoreix la seva imaginació: aquesta imaginació serà la que gestioni el joc, ja que es tracta d'un material sense normes, límits o instruccions. Totes aquestes característiques són ideals pel desenvolupament integral del seu cervell.
 3. Potencia la creativitat: L'etapa de 0-6 anys és la més sensible per a crear i construir elaborant a través de la imaginació ja que és quan més gran plasticitat cerebral existeix. Durant tota la infància hem d'oferir materials d'aquest tipus per potenciar la seva creativitat de manera global.

 4. És un joc infinit i ilimitat: No hi ha una edat per a cada joc ni un sol joc possible, sinó que són incomptables les seves possibilitats. El material pot ser el que la nena o el nen desitgin, pel que no té una finalitat principal i no s'acaba ni s'esgota. A més també és un joc que enriqueix als adults.
 5. Aquest joc anirà transformant-se a mesura que l'infant creixi: Depenent de l'etapa en què es trobi podrà desenvolupar un joc o un altre. A l'inici serà un joc més funcional o d'imitació, per després convertir-se en un joc simbòlic ric i de creativitat. Anirà canviant segons la seva edat i etapa de desenvolupament.
 6. Enriquiment sensorial: Mitjançant els seus sentits podrà experimentar tot el que el joc li evoqui. Els materials naturals de què estan fets aquests jocs, permeten sentir i percebre el joc amb tots els sentits.
 7. Espontaneïtat: Aquest joc no necessita unes instruccions rígides, sinó que tot és possible a través de l'acció espontània de l'infant. No existeix el bé o el mal, sinó que qualsevol opció de joc és vàlida sempre que sigui des del respecte a un mateix i als altres
 8. Afavoreix l'intel.ligència i el raonament: Mitjançant el joc desestructurat és l'infant qui raona, pensa, elabora i porta a terme el joc, de manera autònoma. Això activa processaments en ell o ella que, d'una altra manera, no es desencadenarien.
 9. Potencia el pensament abstracte: el.laborar accions mitjançant res concret
 10. Millor capacitat de resolució de conflictes: A el no ser una eina tancada amb un únic ús o funcionalitat, propicia situacions de pensament i resolució de conflictes. Quan la nena o el nen es presenten, per exemple, davant d'una construcció que no poden dur a terme o una idea que no són capaços en un inici de realitzar, es veuen convidats a potenciar el raonament, el pensament i el assaig- error, per així acabar resolent el conflicte per si mateixos.
Propostes que es presenten a l'escola amb material desestructurat:

PANERA DELS TRESORS: Material desestructurat perfecte per a nadons i primera infància. Amb aquests elements el nadó estimula els seus sentits, coneixent-los a través del tacte, el gust o la vista. Ideal per millorar la motricitat fina, la coordinació oculomanual i les destreses manipulatives. Amb ells pot aprendre a xocar objectes entre si, a tirar i donar, rodar, girar, sonar, jugar de manera funcional, ficar o treure. Accions imprescindibles per a l'autonomia diària.

JOC  HEURÍSTIC:proposta basada en l’exploració i la descoberta d’objectes i materials,  fa que l’infant posi en pràctica d’una manera creativa i divertida l’aprenentatge a partir de l’assaig encert-error, sense haver de buscar el bon resultat ni la por a fracassar.
ALTRES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL MATERIAL DESESTRUCTURAT

 


Jugant amb elements quotidians fomentem també l’amor per la senzillesa i la simplicitat.
Segur que molts ja teniu aquest tipus de materials a casa. Pels qui no, us animem a recol.lectar tot tipus d’elements i permetre que els vostres fills i filles els utilitzin sense instruccions. No hi ha res més gratificant que veure com els nens i les nenes creen mons fantàstics i històries increïbles pràcticament del no-res.
Amb el material menys pensat, amb els elements més senzills, la màgia del joc succeeix.