divendres, 24 de setembre del 2021

La importància del moviment lliure

Quan parlem de moviment lliure parlem d'acompanyar el desenvolupament motor, cognitiu i social des del respecte als ritmes dels infants, entenent que el moviment és una forma esencial de situar-se i expressar-se al món. Parlem de deixar que l'infant es mogui lliurement sense que l'adult intervingui.Aquest moviment lliure parteix del terra, el terra com un lloc on l'infant pot ser autònom, on pot explorar les seves capacitats i els seus límits. Per l'infant, el terra és el seu món en si mateix, on pot desenvolupar dues de les necessitats més importants per ell: 

MOURE'S i JUGAR. Aquest moviment sorgeix de forma autònoma i espontànea en l'infant.


L'iniciadora i màxima referent d'aquest moviment lliure va ser Emmi Pikler, pediatra austríaca, ella creia que no només s'havia de prevenir malalties sinó que calia també proveir als infants d'un entorn saludable, i gràcies a la seva filla, va poder veure que era molt positiu que l'adult no intenvingués directament, si els infants tenien llibertat de moviment i dominaven el seu cos eren més autònoms i es sentien més segurs.

La Pedagogia Pikler es centra en el desenvolupament i l’acompanyament de nadons i infants dels 0 als 3 anys.

Per poder afavorir aquest moviment lliure s'han de donar una sèrie de condicions importants:

  •  El nostre acompanyament i el temps: els adults al terra i al costat de l'infant, ja que d'aquesta manera el nen o la nena se sentin mirats, importants i segurs. Ajudant-los a aconseguir un bon vincle d'aferrament amb la persona referent. És important també que els infants passin el temps necessari en cada postura per poder avançar a la següent amb més seguretat. 
  •  L'espai i els objectes: l'infant necessita un terra ferm i ampli, un espai el més segur possible. Els objectes s'han d'adaptar en qualitat i quantitat a la seva curiositat, per afavorir la manipulació i exploració activa.

L'infant es gira per poder agafar la pilota, després de
 vàries provatures ho aconsegueix ell sol.

  • La roba i les sabates: hem de procurar vestir a l'infant amb roba que li permeti moure's i millor sense sabates, ja que això li permetrà un millor recolzament i evitarem relliscaments.  Els infants perceben gran part de l'informació sensorial amb els seus peus.
  • Tenir cobertes les necessitats bàsiques: si l'infant ha menjat, està net i està descansat gaudirà millor d'aquestes descobertes i experiències motores.

No existeix una forma establerta de gateig, cada infant és un mon
 i totes estan bé
És important respectar els ritmes de cada infants sense que l'adult intervingui, cada infant té la seva normalitat.

Cada infant passarà per una sèrie d'etapes que no han de portar sempre el mateix ordre: quan començen a desplaçar-se, fent la croqueta, arrossegant-se, culejant, gatejant, reptant,... en aquestes fases els nadons ja tenen autonomia per agafar un objecte que volen i no està al costat seu, o per apropar-se a altres infants o adults.
Amb diferent mobiliari i altres materials específics ajudarem als infants a potenciar tots els moviments, respectant tots els ritmes i motivacions...
Arriba un moment en el que l'infant es verticalitza i, amb ajut de diferents mobiliaris pot recolzar-se i posar-se dempeus, començarà amb una marxa lateral. En aquesta etapa és important no agafar-lo de les mans perquè camini ja que desestabilitzarem el seu punt d'equilibri i ens saltarem una fita bàsica i important.Caminem i correm sobre diferents superfícies

Quan l'infant ja domini la marxa, voldrà marcar-se nous reptes, com còrrer, saltar, pujar i baixar escales dempeus, enfilar-se,... és en aquest moment quan tots els moviments experimentats en totes les anteriors etapes mostren el seu valor.No sempre estem preparats per fer algun moviment
determinat, la funció de l'adult ha de ser la d'acompanyar i
 motivar a l'infant,

de tal forma que sigui el propi infant qui aconssegueixi
els seus reptes de forma autónoma.L'equilibri lligat a la cooperació i ajuda dels altres

El balanceig és un vaivé que
requereix de la
coordinació de diferents
 moviments amb tot el cos

Al jardí trobem diferents materials per trepar,
enfilar-se,...de diferents alçadesEls infants que comencen a dominar el moviment del
seu cos s'atreveixen amb superficies que no són planes


...i si ens hem saltat una etapa no ens hem d'angoixar, podem convidar a l'infant a que provi les altres posicions per gaudir de totes les postures, sempre acompanyant-los des de l' amor i el respecte.


"Los movimientos no solo los hacemos simplemente por movernos, cada movimiento tiene  su propósito, siempre tiene alguna intención"

Maria Montessori

"Los bebés aprenden las diferentes posturas y desplazamientos sin enseñarles, necesitan oportunidades: tiempo, espacio y acompañamiento. No hay que colocarlos en posturas que no alcanzan por sí mismos, ni en aparatos, asientos, taca-tacas,..."

Laura Estremera


"Lo esencial es que el niño descubra por sí mismo el máximo de cosas posibles. Si le ayudamos a solucionar todas sus tareas, le quitamos justamente aquello que es lo más importante para su desarrollo mental. El niño que logra algo por medio de experimentos autónomos adquiere conocimientos completamente distintos a los de un niño que se le ofrece previamente la solución"

Emmi  PiklerCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada