dimarts, 26 d’abril del 2022

El descans dels infants a l'escola: més enllà d'una migdiada

 El descans és fonamental per la salut i el desenvolupament de l’infant. Dormir és essencial per viure i particularment als infants, els ajuda a créixer i desenvolupar-se adequadament. La son afavoreix el sentir-se alerta, tenir bona memòria i estar més tranquil/a. Dormir les hores necessàries i tenir un descans de qualitat és crucial per un bon desenvolupament, per això és important que els adults ajudem als infants a crear bons hàbits de dormir des d’una edat temprana.

Cada infant és diferent i el número d’hores de son que necessita varia, els patrons de son del nadó canvien a mesura que creix, per aquesta raó és important que els adults estiguem al tant de les seves necessitats i etapes evolutives, i a la vegada ens adaptem a les diferències individuals de cada infant i família. Les hores de son recomanades depenen de la seva edat. Quan més petits, més temps requereixen per dormir. En termes generals, podem dir que els nadons necessiten unes 16 hores totals de son al dia, els infants d’1-2 anys, de 14 a 16 hores; i els nens i nenes d'entre 2 i 3 anys de 12 a 14 hores.


La migdiada.

La migdiada ens proporciona un seguit de beneficis: és important per tenir un bon desenvolupament global, es a dir, que necessitem temps suficient per a compensar l’esforç realitzat i per recuperar l’equilibri necessari per no sentir-nos fatigats.

Més enllà de curar el cansament  prolongat, la son facilita:

 • La memòria a curt termini i deixa espai per a nova informació
 • Ajuda a que els infants no arribin a estats exagerats d’esgotament i tinguin dificultats per dormir per la nit. 
 • Durant les migdiades el cervell assoleix el que s’ha aprés, i concretament, aclareix  la ment i millora la capacitat d’aprenentatge. 
 • Redueix la hiperactivitat i l’ansietat en els infants. Hi ha, doncs, una estreta relació entre el descans, el benestar i el rendiment. 

Un bon descans és imprescindible per a garantir un bon desenvolupament global.

A l'escola respectem els ritmes de cada infant, no tots necessiten dormir el mateix temps ni a les mateixes hores, cada infant és diferent i cada edat té un patró de son determinat i és fonamental coneixer-lo per afavorir el seu desenvolupament psíquic, social i físic.

Els còlics, la dentició, els mocs, les infermetats, els canvis en les rutines, el període d’adaptació i les diferents situacions quotidianes poden afectar d’alguna manera, a la son dels infants, per això considerem molt important la comunicació amb les famílies per poder preveure possibles problemes de son.

D’altra banda, des de l’escola acompanyem per afavorir una autonomia de son, són els infants qui marxen a descansar quan ho necessiten, i són ells i elles qui decideixen fins quan volen dormir.

A les estances de nadons i 1-2 petits els infants dormen en matalasos que hi ha ubicats a terra a dintre de la sala dormitori, cadasqun amb la seva foto perquè els nens i nens puguin saber on estan situats, encara que normalment l'ordre és el mateix. Fa uns anys teníem bressols a aquestes estances, però després d'un treball de observació i reflexió de tot l'equip els vam canviar pels matalassos al terra, aquesta nova organització va afavorir el treballar aquests  objectius:

 • Autogestió, autonomia i autoregulació del moment del descans. Decidint de manera pròpia quan van a l’estança dormitori i quan es volen despertar i sortir d’aquesta.
 • Crear un vincle sà amb els referents.
 • Treballar el respecte cap al companys/es que estan descansant.
 •  Promoure el sentiment de propietat. A l’entrar a l’estança dormitori saben on trobar  el seu matalàs.
 • Respectar la llibertat de moviment.
  
Seqüència de com l'Alex al despertar-se s'aixeca i surt ella sola de l'habitació

     A les estances d'1-2 i de 2-3 el dormitori no està fixe, ja que no hi ha un espai destinat pel descans, sino que s'habilita quan cal col.locant hamaques al terra, en aquest cas, cada infant també té una hamaca pròpìa amb la seva foto i un lloc fixe destinat per dormir i descansar. Aquestes es col.loquen quan els infans acaben de dinar, totes juntes, i es guarden apilades quan s'acava la migdiada. En ocasions puntuals, si un infant necessita descansar durant el matí té la posibilitat de dormir en la seva hamaca que es coloca en un lloc tranquil de l'estança i separat de l'espai de lloc de la resta del grup.

     Volem resaltar que independent de l'edat dels infant, aquest pot accedir de forma autònoma al seu lloc de descans (sigui matalàs o hamaca), respectant d'aquesta forma els diferents ritmes dels nens i les nenes.

L'Ingrid busca la foto del seu llit, i quan la troba s'acomoda el coixí i ja està preparada per dormir


    
         Com realitzem l'acompanyament als infants en aquests moments de descans:

 • Mantenim un ambient relaxat i tranquil tant a l’estança com al dormitori.
 • Els ajudem, si ho necessiten, amb l’ajuda de carícies,massatges i cantant
 • Acompanyem el procés posant paraules a tota l’acció
 • Agafem els objectes que necessiten per descansar (xumets, ninos)
 •   De forma individualitzada
"Allò veritablement important és el nen en la seva individualitat, amb la seva capacitat interior de construir-se a si mateix i amb la seva capacitat de realitzar una tasca de forma autònoma."

Maria Montessori


A


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada