divendres, 18 de gener del 2019

El Joc Heurístic a 1-2


El joc heurístic és una activitat de joc de descoberta on es manipulen i es combinen diferents objectes.
Aquest joc és una continuació de la panera dels tresors, i es planteja per aquells infants que ja es mouen de manera autónoma.


Els materials es disposen per l'espai de manera estratègica per a provocar la curiositat dels infants.

L'activitat té dues parts:

En la primera part, es dóna l'exploració i combinació dels objectes.
Els infants inicien l'activitat descobrint el material i van prenen consciència de les lleis de la natura (de la gravetat, de l'equilibri) i de les propietats dels objectes (dimensions, volum, pes). 

Els infants troben els materials i s'inicien en l'exploració i descoberta.
Actuen lliurament amb els objectes, els exploren i els combinen de maneres molt diverses efectuant diferents accions com: ficar i treure, fer sonar, encaixar, omplir i buidar, apilar, escampar, transvasar, fer fileres...

Estirar...

Ficar i treure..

Passar els objectes d'un contenidor a l'altre...omplir, buidar...
 
Observar i fer hipòtesis..
La segona part és la recollida i classificació de materials. En el moment de la recollida els nens i nenes han d’agrupar i classificar tot el material mentre es traslladen per l'espai d'un costat a l'altre. L'acte de classificar els objectes al contenidor corresponent els ajuda a estructurar el pensament i el llenguatge, la concentració i l'atenció. "No es lo más importante la enseñanza sino los objetos: y dado que es el niño quien los utiliza, no es la maestra, sino el niño, la entidad activa" 

Maria Montessori

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada